Thu. Dec 7th, 2023
pluton

PLUTON
Ključne riječi: Ponovno rođenje, Obnova, Promjena, Transformacija
Bogovi: Pluton (rimski), Had (grčki)
Tarot: Sudnji dan Presuda
Simbolizam: ključ, nagli rasplet, dobra vijest

Kao i drugi vanjski planeti, Pluton je otkriven ne baš tako davno 1930. Pluton je planet preporoda, obnove i transformacije. Nema iznenađenja, jer je to planet Plutona / Hada, Boga smrti i podzemlja. Često je smrt povezana s velikim promjenama i novim počecima.U Tarotu, kartiom Sudnjeg dana ili suđenja vlada Pluton. Ovo se dobro uklapa jer Tarot karta Sudjenje ima slično značenje za Pluton: to je karta transformacije i prilike koje mijenjaju život i koje nisu za one plašljiva srca.Kako predstavlja smrt, postoje mnogi simboli koji odgovaraju Plutonu. Ovi simboli (uključujući i životinje s više glava) simboliziraju obnovu i promjene. Međutim, simbol koji se najviše koristi – i koji ćete najčešće vidjeti u snovima – je simbol nara.U grčkoj mitologiji Had je Perzefonu odveo sa Zemlje i doveo u svoj podzemni svijet. Na kraju je spašena. Međutim, budući da je konzumirala sjeme nara, nije mogla napustiti podzemni svijet nikada. Trećinu godine Perzefona se mora vratiti u Had i to uzrokuje da svijet uranja u tamu (zimski mjeseci). Stoga su narovi simboli smrti, zime i podzemlja.To to savršeno korenspordira sa tumačnjem karte suđenja u svezi s Plutonom. Međutim, među nekim znanstvenim krugovima Pluton se pretao smatrati planetom te su ga i mnogi astrolozi izbacili iz sustava pručavanja kao i njegovog utjecaja na čovjeka. Kako god, neosporna je činjenica utjecaja i vladavaine Plutona osobito na području mračnih strana ljudskog života.

By