Fri. Jul 12th, 2024
proricanje.tarot-planet.net

proricanje.tarot-planet.net

Besplatni tarot tumačenje karata online postoji u različitim varijantama. Od besplatnog, kakvo je ono koje možete čitati na raznim stranicama gdje vam se objašnjava što koja karta znači i kombinacije karata, do usluge tarot tumačenja koju plaćate. Automatsko, pri čemu klikate na karte te vam se one automatski otvaraju i pokazuju određena značenja. Gatanje uživo ide u direktnom kontaktu s tarot majstorom. Pri gatanju online iz tarota u ide telefonskim putem i takav način je ujedno i najtraženiji. Potom imamo putem maila gledanje u karte tarota i putem sms, znači, sms tarot. Ako se pitate koje je najbolje tumačenje iz tarot karata, jedan od odgovora je-ono koje vama najviše odgovara.

Automatsko gatanje

Klikanje po kartama podrazumijeva, naravno, da će se iste kombinacije ponavljati, pa samim time i tumačenja da će biti ponovljena, te je to zapravo zabava, a ne istinsko proricanje.

SMS tarot gatanje

SMS tarot može pružiti mnogo, ali ne baš kao uživo ili telefonski, jer je ograničeno brojem riječi u porukama te bi trebalo na stotine poruka da se odgovori točno na neko pitanje koje se odnosi na kompliciraniju situaciju onoga tko pita.

Mail gatanje

Ako image sreću te naiđete na  vrhunskog majstora tumačenja tarot karata, može vam pružiti putem maila cjelokupnu analizu  vaše situacije i kroz uvid protumačiti budućnost te dati točan odgovor na postavljeno pitanje ili više njih. Tu je prepiska neograničena.

Telefonsko gatanje

Jedno od najtraženijih i najraširenijih vrsta tumačenja ili gatanja iz tarota. Slično proricanju uživo, zapravo i bolje, obzirom da ne vidite tarot majstora niti on vas, tako da nema nikakvih međusobnih utjecaja na energetskoj razini, jer pri gatanju uživo može doći do sasvim pogrešne interpretacije, na nesvjesnoj razini,  onoga što karte govore, osobito ako tarotolog ili tumač nije vrsni poznavatelj tarota s darom proricanja.

Uživo gatanje

Ipak neki govore da je uživo najbolje, no istini za volju, možemo se složiti s tim jedino u slučaju, kako smo već spomenuli, da je pred vama vidoviti majstor tarota.

 

By