natalna karta

Što tarot može učiniti za vas

 

 

Astro tarot centar Hrvatske tu je za vas. Imate li životnih problema i nedoumica? Bilo da su u pitanju ljubav, financije, usamljenost ili nešto drugo tarot vam daje uvid u sadašnjost i otkriva ono što nosi budućnost. Naši tarot majstori s dugogodišnjim iskustvom su tu za vas.Tarot vam može otkriti da li je na vama crna magija ili urok i pokazati učinkoviti put da se riješi.

Povoljne cijene poziva na broj 064 600 602.

 

nevidljivi svijet

Svijet koji ne vidimo

Vidljivi i nevidljivi svijet

Traumatičan događaj često otvara vrata percepcije, no, ona se za većinu ljudi otvaraju tek kada se nađu u tako velikoj opasnosti da na­ puštaju materijalnu razinu i prelaze na drugu stranu. Kad se nađete u si­ tuaciji u kojoj je vaš život ugrožen, u vašemu se umu mogu otvoriti vra­ta koja iz svijesti vode u podsvijest. Otvaraju se vrata koja vas iz vidljivo­ ga vode u nevidljivo.

Taj paralelan svijet, koji nazivam nevidljivim svijetom, jednako je stvaran kao i materijalni svijet u kojemu živimo ovdje na Zemlji. Štovi­ še, stvarniji je jer su ljudi ondje duše nesputane egom, emocijama i ve- zanošću za materijalno. Bez tih zamki nema boli pa ljubav, radost i mir tvore divan sklad.

U tom svijetu nema negativnosti, borbe i mržnje; u njemu nema ni­ šta osim ljubavi. U nevidljivom svijetu nemamo emocija, ne mrzimo, ne osjećamo bol, u miru smo sa svime što nas okružuje pa možemo samo

voljeti. To je savršeni svijet, svijet kakvim ga je naš Stvoritelj zamislio, a ja nikada nisam zaboravila pouke koje sam u njemu stekla.

Toga dana na rijeci nakratko sam napustila svoje fizičko tijelo i opa­ zila nevidljivi svijet. No, još nije bilo vrijeme za prelazak na drugu stra­ nu. Vratila sam se. Kada se osvrnem na taj doživljaj, uviđam da je to za­ pravo bio početak moje misije.

Zahvaljujući tom iskustvu, shvatila sam da bismo svi trebali živjeti u nevidljivom svijetu mira i svjetlosti. Na Zemlju smo stigli u tjelesnom obliku kako bismo stekli mudrost i razvijali se prema tom savršenstvu. Mnoge religije o tome govore već četiri tisuće godina, ali im je promak- nula spoznaja da na Zemlju nismo došli patiti već se razvijati. Mi živimo da bismo bili sretni te da bismo davali i primali ljubav. Većina naših pat­nji u sebi nosi i veliku mogućnost učenja i razvoja.

Mi ne umiremo

Najvažnije što sam naučila upoznavši nevidljivi svijet jest spoznaja da smrt ne postoji. Naša fizička tijela prestaju služiti svojoj svrsi, ali naše du­ še nikada ne umiru. One nastavljaju živjeti u nevidljivom svijetu i imaju mogućnost ponovno se vratiti u vidljivi svijet kako bi odradile svoju kar­ mu. Radi tog cilja će se vraćati onoliko puta koliko je potrebno da bi ga ostvarile. Ja nedvojbeno nisam prva koja iznosi tu spoznaju, ali znati to u dubini duše, posjedovati vlastito iskustvo, doista je čudesno! Ta će spoznaja dramatično promijeniti vaš način života. Promijenit će vaše ponašanje prema drugima i utjecati na odluke koje donosite.

Buda

Svjesna sam da mi ta spoznaja pruža osjećaj povezanosti sa svim ljudima i živim bićima koja susretnem. Taj me osjećaj povezanosti prati posvuda – u srži svojega bića znam da je razdvojenost zapravo privid. Ljude ne promatram na temelju njihova fizičkog izgleda, ne razmišljam o tome jesu li bogati ili siromašni, lijepi ili ružni, pristojni ili nepristojni; promatram ih na razini njihovih duša. Kad pogledam nekoga, sposob­ na sam vidjeti njegova sjećanja; opažam njegove radosti i njegove pat- nje, uživljavam se u njih. Znam i da smo na drugoj strani svi braća i ses- tre, a budući da znam i kako smo u svojoj suštini svi mi zapravo ljubav, prema ljudima se ponašam upravo tako – s ljubavlju.

Ja grlim ljude, govorim ih da ih volim, govorim im koliko sam zah­ valna jer su se pojavili u mojem životu. Tako se ponašam prema svima, ne mogu si pomoći! Upoznajem ljude i u njima opažam ljubav i ljepotu.

Vidim dalje od fizičkog tijela i ega, a to im moram reći čak i ako ih prvi put vidim. Neki su ljudi time osupnuti, ali ne onoliko njih koliko možda pretpostavljate. Većina ljudi očajnički želi biti voljena i presretni su kada im kažete i pokažete da su voljeni. Nitko od nas to ne čini u dovoljnoj mjeri. Svi smo mi u svojoj srži čista ljubav. No, usprkos tome, živimo u granicama svojih tijela i gladujemo za onime što u sebi nosimo u neog­ raničenoj količini. Plašimo se pokazati ljubav koja čini našu srž. To je ui­ stinu suludo!

Iako živimo u materijalnom svijetu pet osjetila, u svijetu koji može­ mo čuti, okusiti, dodirnuti, omirisati i vidjeti, to je tek mali dio sveukup­ nosti. Ograničavaju nas naša osjetila i strahovi od vlastite smrti te smrti voljenih osoba. No, nemamo se čega plašiti. Istina je da smo svi mi mnogo više no što mislimo da jesmo; život je mnogo više od osjetilnog svijeta. Ono što u svojim životima smatramo ograničenjima, često su samo prividi koje smo si nametnuli zbog toga što robujemo materijal­ nom svijetu i ne poznajemo svijet energije.

Da biste proširili svoju percepciju, razmislite o gravitaciji. Kad biste mogli poništiti gravitaciju, mogli biste poništiti i smrt fizičkoga tijela. Gra­vitacija postoji samo na Zemlji.(?) Kada je ne bi bilo, otpali bi sa Zemlje i odlebdjeli u svemir. Gravitacija utječe na gustoću tvari, a budući da se naša tijela sastoje od tvari, gravitacija izaziva slabljenje i starenje tijela. Kada biste dvadeset godina živjeli u prostoru između Zemlje i Mjeseca, ne biste ostarjeli.(?) U svemiru nema gravitacije(?) ni starenja pa tijelo, onda, ne može oslabjeti i umrijeti. Kada ne bismo živjeli na Zemlji, već u svemiru, život bismo poimali potpuno drugačije. Iz vlastitog bismo iskust­va znali da smrt fizičkog tijela nije ništa drugo doli privid!

Izvor: Carmen Harra

 

karma značenje

Karma značenje

Riječ karma vuče porijeklo iz hinduizma, manje doslovan prijevod riječi značio bi djela i učinak koji takva djela daju. Često se pogrešno tumači da karma znači kaznu samo za prošla nedjela, međutim to nije istina. Bog također nagrađuje dobra djela dobrog čovjeka.

Iako je ovo koncept koji je svoje podrijetlo imao u hinduizmu, on ne pripada isključivo hinduizmu. Sam pojam postoji i u Bibliji
“Kako sijete, tako ćete i žeti”, i njegovo značenje – bit ćete nagrađeni ili kažnjeni prema svojim postupcima. Ako sve što se nalazi u starim knjigama mudrosti razumijemo i prihvaćamo kao duhovna bića, zašto se i dalje borimo da se izdignemo iznad svakodnevnih izazova?

Ispravno shvaćanje jednostavno je objašnjeno no bezbrojni tumači su oni koji su sve zakomplicirali pretjeranom analizom i klevetom izvorne poruke karme i o objašnjenja karme. Izvorno značenje je da bismo trebali djelovati na način koji je ugodan Bogu kako bismo dobili nagrade koje zaslužujemo, kao što možemo vidjeti iz različitih religija.

Sve religije vjeruju da svoje nagrade i kazne dobivamo bilo u ovom životu bilo u smrti. Međutim, hinduisti, zbog svoje vjere u ponovno rođenje, vjeruju da, ako ne primimo svoje nagrade i kaznu u ovom životu, isto nam se može i bit će nam namijenjeno u sljedećem životu.

Ovo vjerovanje za neke ima smisla, jer kako drugačije objasniti razliku između mjesta, obitelji, društva i okolnosti u kojima se ljudi rađaju. U Vedama se kaže da naš prethodni život određuje ovaj život, a ono što radimo u ovom životu određuje okolnosti našeg sljedećeg života.

Karma je isprepleteni čvor koji nema početak i kraj, ona simbolizira međusobno povezivanje uzroka i posljedice. U svakodnevnom životu imamo stalne primjere i dobre i loše karme. Mnogi pitaju je li njihova karma da su potpali pod crnu magiju.Odgovor je da tu dolazi do miješanja više karmi i da se ne radi o samo jednoj osobi.
Ako želite da samo pozitivno djelovanje daje samo pozitivne rezultate to ne mora značiti da će tako i biti, jer niste sami u svemiru, oko vas je bezbroj drugih ljudi sa svojom karmom i tako se međusobno isprepliću tvoja, moja, njegova, peta, deseta karma, itd…

Tri vrste karme:

Sanchitta: Nakupljene prošla djela ili karme koje čekaju da se ostvare

Parabda: Sadašnja djela, ovo što radite sada, u ovom životu i rezultati toga.

Agami: Buduće akcije koje proizlaze iz vaših sadašnjih radnji.