Fri. Jul 12th, 2024

Category: Karma

Svijet koji ne vidimo

Vidljivi i nevidljivi svijet Traumatičan događaj često otvara vrata percepcije, no, ona se za većinu ljudi otvaraju tek kada se nađu u tako velikoj opasnosti da na­ puštaju materijalnu razinu…

Karma značenje

Riječ karma vuče porijeklo iz hinduizma, manje doslovan prijevod riječi značio bi djela i učinak koji takva djela daju. Često se pogrešno tumači da karma znači kaznu samo za prošla…