Tue. May 21st, 2024
karma značenje

Riječ karma vuče porijeklo iz hinduizma, manje doslovan prijevod riječi značio bi djela i učinak koji takva djela daju. Često se pogrešno tumači da karma znači kaznu samo za prošla nedjela, međutim to nije istina. Bog također nagrađuje dobra djela dobrog čovjeka.

Iako je ovo koncept koji je svoje podrijetlo imao u hinduizmu, on ne pripada isključivo hinduizmu. Sam pojam postoji i u Bibliji
“Kako sijete, tako ćete i žeti”, i njegovo značenje – bit ćete nagrađeni ili kažnjeni prema svojim postupcima. Ako sve što se nalazi u starim knjigama mudrosti razumijemo i prihvaćamo kao duhovna bića, zašto se i dalje borimo da se izdignemo iznad svakodnevnih izazova?

Ispravno shvaćanje jednostavno je objašnjeno no bezbrojni tumači su oni koji su sve zakomplicirali pretjeranom analizom i klevetom izvorne poruke karme i o objašnjenja karme. Izvorno značenje je da bismo trebali djelovati na način koji je ugodan Bogu kako bismo dobili nagrade koje zaslužujemo, kao što možemo vidjeti iz različitih religija.

Sve religije vjeruju da svoje nagrade i kazne dobivamo bilo u ovom životu bilo u smrti. Međutim, hinduisti, zbog svoje vjere u ponovno rođenje, vjeruju da, ako ne primimo svoje nagrade i kaznu u ovom životu, isto nam se može i bit će nam namijenjeno u sljedećem životu.

Ovo vjerovanje za neke ima smisla, jer kako drugačije objasniti razliku između mjesta, obitelji, društva i okolnosti u kojima se ljudi rađaju. U Vedama se kaže da naš prethodni život određuje ovaj život, a ono što radimo u ovom životu određuje okolnosti našeg sljedećeg života.

Karma je isprepleteni čvor koji nema početak i kraj, ona simbolizira međusobno povezivanje uzroka i posljedice. U svakodnevnom životu imamo stalne primjere i dobre i loše karme. Mnogi pitaju je li njihova karma da su potpali pod crnu magiju.Odgovor je da tu dolazi do miješanja više karmi i da se ne radi o samo jednoj osobi.
Ako želite da samo pozitivno djelovanje daje samo pozitivne rezultate to ne mora značiti da će tako i biti, jer niste sami u svemiru, oko vas je bezbroj drugih ljudi sa svojom karmom i tako se međusobno isprepliću tvoja, moja, njegova, peta, deseta karma, itd…

Tri vrste karme:

Sanchitta: Nakupljene prošla djela ili karme koje čekaju da se ostvare

Parabda: Sadašnja djela, ovo što radite sada, u ovom životu i rezultati toga.

Agami: Buduće akcije koje proizlaze iz vaših sadašnjih radnji.

By