Tue. May 21st, 2024
tarottumačenje.tarot-planet.net

Pogled na tarot iz jedne naivne perspektive
tarottumačenje.tarot-planet.net
Stanje i okolnosti u kojima se sada nalazite proizišli su iz vaših postupaka ili misli koji su nekada za vas imali smisla. Ali više nemaju. Ako je to stanje nepovoljno i neželjeno u sadašnjosti, tada ćete baciti odgovornost ili krivicu na nekoga drugoga, ali svoj dio odgovornosti nećete priznati. Pri takvim krivim uvjerenjima bilo kakav odgovor kroz tarot tumačenje vama će biti neprihvatljiv. Ako li čujete ono što želite čuti, vaša će radost biti kratka vijeka, jer niste rasčistili sami sa sobom pogrešne poteze koji su vas i doveli do toga da tražite odgovore od tarot majstora ili vidovnjaka koji vide budućnost kao I prošlost I sadašnjost. Pa ćete ih i ponoviti. Ako odgovor na vaše pitanje nije u skladu s vašim željama, vi ćete ga odbaciti i tražiti dalje. Tako upadate u začarani krug pitanja i odgovora od kojih vam niti jedan neće zadovoljiti, bar ne u potpunosti.
Tada upadate u začarni krug bacanja krivnje na tumača tarota ne razumijevajući da tarot da odgovor, ali da ste vi osoba preko koje se ispunjava proricanje, da od vas ovisi ostvarenje; da li ćete slijediti smjernice i dopustiti da se dogodi što je prorečeno i protumačeno ili ćete raditi kako vas volja, a očekivati ispunjenje koje su tarot karte pokazale. Ovo se posebno odnosi na tumačenje na ljubav iz tarot karata koje je najosjetljiviji dio za tumača ili majstora tarota.Karta LUDE najbolje odgovara gore opisanom, jer koliko god da ta karta nosi dobro značenje toliko, u izvrnutom položaju, točno pristaje uz jedan naivni pogled na tarot općenito od strane onoga koji traži proricanje sudbine.
Razmišljajući da će nam odgovori iz tarota od strane majstora tarota donijeti spas u vezi nečega ili za nešto naivno je shvaćanje tarota općenito, ali i tumača. Pristupite s pitanjem ne očekujući spasenje ili rješenje već samo istinu. Birajte najbolje vrhunske majstore tarota, jer mnogo je onih koji to uopće nisu.

Upoznajte se malo s tarot kartama
Bilo bi uputno bar malo poznavanje funkcioniranja tarot karata prije prvog pristupanja tumaču. Zavirite u taj čarobni svijet tarota; bit ćete oduševljeni. Kao da otkrivate da pored površine svijeta u kojem živite, paralelno postoji drugi magični svijet.

Otvorite srce kartama

Otvorite srce kartama kao što ga otvarate drugim stvarima i osobama koje volite. Tarot je živ! Vi mu dajete život poslije onoga tko ga tumači.

By