tarottumačenje.tarot-planet.net

Kako gledamo na tarot tumačenje

Pogled na tarot iz jedne naivne perspektive
tarottumačenje.tarot-planet.net
Stanje i okolnosti u kojima se sada nalazite proizišli su iz vaših postupaka ili misli koji su nekada za vas imali smisla. Ali više nemaju. Ako je to stanje nepovoljno i neželjeno u sadašnjosti, tada ćete baciti odgovornost ili krivicu na nekoga drugoga, ali svoj dio odgovornosti nećete priznati. Pri takvim krivim uvjerenjima bilo kakav odgovor kroz tarot tumačenje vama će biti neprihvatljiv. Ako li čujete ono što želite čuti, vaša će radost biti kratka vijeka, jer niste rasčistili sami sa sobom pogrešne poteze koji su vas i doveli do toga da tražite odgovore od tarot majstora ili vidovnjaka koji vide budućnost kao I prošlost I sadašnjost. Pa ćete ih i ponoviti. Ako odgovor na vaše pitanje nije u skladu s vašim željama, vi ćete ga odbaciti i tražiti dalje. Tako upadate u začarani krug pitanja i odgovora od kojih vam niti jedan neće zadovoljiti, bar ne u potpunosti.
Tada upadate u začarni krug bacanja krivnje na tumača tarota ne razumijevajući da tarot da odgovor, ali da ste vi osoba preko koje se ispunjava proricanje, da od vas ovisi ostvarenje; da li ćete slijediti smjernice i dopustiti da se dogodi što je prorečeno i protumačeno ili ćete raditi kako vas volja, a očekivati ispunjenje koje su tarot karte pokazale. Ovo se posebno odnosi na tumačenje na ljubav iz tarot karata koje je najosjetljiviji dio za tumača ili majstora tarota.Karta LUDE najbolje odgovara gore opisanom, jer koliko god da ta karta nosi dobro značenje toliko, u izvrnutom položaju, točno pristaje uz jedan naivni pogled na tarot općenito od strane onoga koji traži proricanje sudbine.
Razmišljajući da će nam odgovori iz tarota od strane majstora tarota donijeti spas u vezi nečega ili za nešto naivno je shvaćanje tarota općenito, ali i tumača. Pristupite s pitanjem ne očekujući spasenje ili rješenje već samo istinu. Birajte najbolje vrhunske majstore tarota, jer mnogo je onih koji to uopće nisu.

Upoznajte se malo s tarot kartama
Bilo bi uputno bar malo poznavanje funkcioniranja tarot karata prije prvog pristupanja tumaču. Zavirite u taj čarobni svijet tarota; bit ćete oduševljeni. Kao da otkrivate da pored površine svijeta u kojem živite, paralelno postoji drugi magični svijet.

Otvorite srce kartama

Otvorite srce kartama kao što ga otvarate drugim stvarima i osobama koje volite. Tarot je živ! Vi mu dajete život poslije onoga tko ga tumači.

ljubavnasudbina.tarot-planet.net

Tarot ljubavna sudbina

ljubavnasudbina.tarot-planet.net
Snaga i moć koja određuje cijeli jedan ljudski život svakog od nas ljudi i od čega jednostavno ne možemo pobjeći je sudbina. Sukladno tome, ako pričamo o ljubavi i ljubavnom planu jednog pojedinca postoji dakako ljubavna sudbina koja određuje i u kojoj je zapisano što će se dogoditi sa svakim čovjekom na ovoj planeti upravo na ljubavnom planu. Od sudbine je nemoguće pobjeći ali je moguće suočiti se s njom ako smo na to uočavanje spremni i ako znamo što nam ta ista ljubavna sudbina donosi u bližoj ili danjoj budućnosti.

Sudbinu iščitavaju ljudi s posebnim darom, zovimo ih vidovnjaci. Vidovnjaci mogu uz pomoć svojih posebnih moći proricanja i dakako uz pomoć tarot karata vrlo precizno odrediti našu sudbinu i to ne bilo kakvu nego upravo onu koja nas najviše zanima a to je ljubavna sudbina.

Tarot ljubavna sudbina je škakljiva kao i ljubav sama po sebi, za svakog čovjeka ona je drugačija, nekoga prati ljubavna sreća od početka pa do kraja života dok opet druge prate nažalost razne trzavice i padovi. Nije rijetko da ljudi ostanu bez partnera upravo zbog svoje nespremnosti i neznanja o tome što im sudbina donosi na ljubavnom planu. Zato konzultirajte tarot stručnjake, neka vam pročitaju vašu ljubavnu sudbinu kako bi bili sigurni i pripremljeni za budućnost.
Mnogi će reći da se od sudbine ne može pobjeći, ali mi se na sudbinske događaje možemo spremiti zar ne? Pa iskoristimo tu mogućnost koju nam tarot pruža. Kaže se da je sudbina nepoznata pojedincu i stvarno je tako. Mnogi ljudi čak i ne vjeruju u sudbinu jer su mišljenja da se ista ta sudbina ne može predvidjeti niti da se može s njom suočiti.

Bez obzira na ponašanje čovjeka kroz život njegova sudbina ga čeka. Ima bezbroj primjera gdje se dogodila strašna nesreća, prerana smrt, teška bolest i slično upravo ljudima koji su bili dobri, nisu nikome niti željeli a kamoli radili zlo. Zašto je to tako, ima li tu sudbina svoje prste i ako ima možemo li reći da je sudbina čovjeku predodredila upravo to što se dogodilo.
Sve u budućnosti može se znati ako znate sve o sadašnjosti iz razloga što se sve događa s razlogom i usko je vezana s prošlim događajima iz života.

tarotkarte.tarot-planet.net

TAROT KARTE LUDA

TAROT KARTE LUDA ZNAČENJE I TUMAČENJE

tarotkarte.tarot-planet.net

0 – Luda

Planetarno astrološko značenje: Zrak

Osnovno značenje:

Sloboda, sudbina, naivnost, neiskustvo

Dobro značenje: Oslobađanje od svih granica, nesputano izražavanje,otovren duh, prihvaćanje promjena.

Loše značenje: Povodljivost i naivnost. Gubljenje glave zbog ničega. Pretvaranje kad treba i ne treba. Nedostatak iskustva kao i suludo ponašanje, bespramno i bezobzirno.
Gledano kroz tumačenje tarota za ljubav ova karta ukazuje na krivo procjenjivanje partnera/partnerice, te osvrtanje na prošlost da bi se u sadašnjosti donosile sasvim pogrešne odluke, pogrešni zaključci na osnovu prošlih događanja. Usmjeravanje tarota je uvijek da se tri puta promisli o svakoj sumnji prije nego što se u nešto “uvjerimo” te da sve nije crno bijelo kako nam padanje ove karte u otvaranju na ljubavni tarot pokazuje. Karta ima i svoju dobru, već spomenutu stranu, a to je da se prihvate promjene kad do njih dođe u ljubavnom odnosu, da se odbace ograničena uvjerenja na račun nekog postupka ili djela koje nas je povrijedilo. Također, tarot karta Luda kada se gleda na ljubav može imati vrlo dobro značenju u ovisnosti s čime je povezana. Slijediti srce ne znači odbaciti razum i srljati u propast, ali naznačava spontanost i prepuštanje onome sada i ovdje. Tumačenje tarota preko ove karte usko je povezano, kao i uvijek, s drugim kartama, te je vrlo bitno na kojem položaju se Luda otvori i s kojim kartama.

Broj 0 koji je označava ukazuje na životne cikluse i shvaćanje promjena kao dobrih stvari kroz život, jer ništa nije stalno, sve je u procesu kretanja.